Blokada danych

Wgranie danych w sposób trwały pozwala na zapisanie wszelkich plików na pendrive – może to być prezentacja, cennik, film czy też jakikolwiek inny sposób reklamy, jednocześnie uniemożliwiając ich usunięcie.

Cały proces blokady danych polega na wydzieleniu określonego miejsca w pamięci, które zostaje na trwałe zablokowane. Podczas użytkowania pendrive pojawiają się dwa odrębne woluminy, jeden ogólnodostępny i do zapisu i do odczytu, drugi natomiast służy tylko do odczytu.

Dajemy Państwu możliwość zapisania na pendrive danych w sposób trwały, nie do usunięcia.