Tłoczenie logo na pendrivach

Tłoczenie - metoda znakowania stosowana do trwałego znakowania, zazwyczaj materiałów ze skóry i skóropodobnych, pozwalających na odciśnięcie logotypu w materiale przy zastosowaniu wysokiej temperatury.

Ale nie tylko. To może być również papier w warunkach przemysłowych i metal.

Metoda ta polega na trwałym odkształceniu podłoża w celu uzyskania wklęsłego obrazu. Wytłoczony logotyp wyróżnia się elegancją i dyskretnym charakterem. Czasem używane są jeszcze wyższe temperatury, aby tłoczony materiał dodatkowo odbarwić.

W naszym katalogu są pendrivy skórzane na których jest możliwe znakowanie tłoczeniem.